The Commodity Science, essentially provides not only knowledge about commodities, it also establishes and settles complex relations between the human beings world, with their countless needs, and the commodities world, in a comprehensive manner, having in view to bring these relations under the sign of rationality.

Acknowledged in Romania as a subject at the same time with the commercial education in 1864, it acquires new sizes and meanings together with the foundation of The Academy of High Commercial and Industrial Studies (AISCI), in Bucharest, in 1913, the profound study of the commodities becoming an important objective in the training of the graduates of this prestigious institution of high education.

 

În esenţa sa, Ştiinţa mărfurilor - Merceologia asigură nu doar cunoştinţe despre mărfuri, ci stabileşte şi statorniceşte relaţiile complexe dintre lumea oamenilor, cu nenumăratele lor nevoi şi lumea mărfurilor, într-o cuprinzătoare suită de ipostaze, urmărind să aducă aceste relaţii sub semnul raţionalităţii.

Şcoala românească de Merceologie îşi aduce contribuţia la demersurile actuale privind trecerea de la abordarea clasică a cercetării mărfurilor, la promovarea unor concepţii moderne care includ şi asigurarea calităţii, cu luarea în considerare a tuturor implicaţiilor mărfurilor, pe întreaga lor traiectorie.

 

Copyright © 2005 Catedra de Merceologie şi Managementul Calităţii din cadrul Academiei de Studii Bucureşti.
Webmaster: Mănescu Andrei